Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ Phòng ĐN&KHCN được thành lập ngay sau khi Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đi vào hoạt động năm 2010. Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, Phòng đã có…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 TS. Nguyễn Phan Anh Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Bà Nguyễn Thị Hải Hà Chuyên viên - Phụ trách Khoa học Công nghệ (254)…
Phần nội dung này đang được xây dựng.