Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ Phòng ĐN&KHCN được thành lập ngay sau khi Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đi vào hoạt động năm 2010. Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, Phòng đã có…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 TS. Trương Thanh Tuấn Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Bà Nguyễn Thị Hải Hà Chuyên viên - Phụ trách Khoa học Công nghệ (254)…
Phần nội dung này đang được xây dựng.
Kế hoạch xét duyệt tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm 2020. Cụ thể: Đợt 1: nhận đề cương đến hết 30/4/2020  dự kiến xét duyệt 15/5/2020 Đợt 2: nhận đề cương đến hết 10/06/2020 và dự kiến xét duyệt vào cuối tháng 6/2020
Hội đồng xét duyệt thông báo tổ chức xét duyệt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV1908 của chủ nhiệm đề tài - Sinh viên Phan Thành Đạt, K6LHD Tên đề tài: “TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THU HỒI HƠI HYDROCARBON SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU” Người hướng dẫn: TS. Dương Chí Trung, Trưởng bộ môn LHD Phản biện: TS. Lê Thanh Thanh, CBGD Bộ môn LHD Chủ tịch Hội đồng: TS. Đàm Thị Thanh Hải, CBGD Bộ môn LHD Thời gian:…