Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo đại học

Thứ năm, 27 Tháng 8 2015
Khung chương trình đào tạo Trong giai đoạn đến 2015, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đào tạo tập trung vào các chuyên ngành Dầu khí - Ngành Kỹ thuật Địa chất: Địa chất-Địa Vật lý Dầu khí; - Ngành Kỹ thuật Dầu khí: Khoan-Khi thác Mỏ Dầu khí; - Ngành Kỹ thuật Hóa dầu: Lọc-Hóa Dầu. Trường đã huy động đội ngũ gần 100 các chuyên gia Ngành Dầu khí và các giảng viên có uy tín từ các trường đại học trong nước xây dựng 03 Chương…