Cơ cấu tổ chức Phòng KH-TC

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon Ông Nguyễn Quang Vinh KTT kiêm Trưởng phòng (064) 3738879 Ext: 102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 photo coming soon Ông Nguyễn Thái Đạt Phó Trưởng phòng  (064) 3738879 Ext: 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Bà Lê Thị Hồi Chuyên viên kế toán tài sản, công cụ, dụng cụ, thuế kiêm thủ quỹ (064) 3738879 Ext: 163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 photo coming soon Bà Lê Thị Thanh Vân Chuyên viên kế toán tổng hợp (064) 3738879 Ext: 125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 photo coming soon Ông Đỗ Ngọc Vĩnh Chuyên viên kế hoạch và khoa học công nghệ (064) 3738879 Ext: 146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 photo coming soon Bà Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên  (064) 3738879 Ext: 263 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.