Cơ cấu tổ chức Phòng KH-TC

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon Ông Nguyễn Quang Vinh KTT kiêm Trưởng phòng (254) 3738879 Ext: 102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 photo coming soon Nguyễn Ngọc Khương Phó trưởng Phòng (254) 3738879 Ext: 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Bà Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên (254) 3738879 Ext: 163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 photo coming soon Ông Đỗ Ngọc Vĩnh Chuyên viên kế hoạch và khoa học công nghệ (254) 3738879 Ext: 146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 photo coming soon Bà Trần Thị Huyền Trang Chuyên viên (254) 3738879 Ext: 125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.