Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học giữa PVU và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Mỹ