Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học giữa PVU và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Mỹ

▷ NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT / CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

 

▷ NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

▷ NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

Ø