Tuyển sinh 2022

STT Hệ đào tạo Chỉ tiêu Ngành đào tạo Hình thức/Tổ hợp xét tuyển Điểm nhận hồ sơ 1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 40 Dầu khí (bao gồm 3 ngành Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật địa chất) A00, D07 18 Đánh giá năng lực 700 2. LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NHỆ NEW MEXICO (MỸ) 30 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật hóa học; Khoa học Trái đất/Chuyên ngành Địa chất Dầu khí A00, A01, D07 18 Đánh giá năng lực Thí…