Cơ cấu tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng - Nâng cao

           Ban GD

 

chaukhieuminh 200x200

Ông. Châu Khiếu Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 

 

              

              Ban QL DT

Vũ Thế Quang

Email: quangvt@pvu.edu.vn

ĐT: 0936-852-023

    

              Ban HC

dungptm

Phạm Thị Mai Dung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 097 471 4649

    


ADVANCED TRAINING CENTER (ATC – PVU)

Address: Long Toan Dist., Ba Ria, 

Ba Ria - Vung Tau City

Tel: (254) 3.738879

Fax: (254) 3.733579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.pvu.edu.vn