Cơ cấu tổ chức

           Ban GD

      

 sylv

TS. Lê Văn Sỹ

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 093 819 8881

              Ban KH

trungth2

ThS. Trần Hữu Trung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 091 686 4285

    

              Ban QL DT

Avatar Nghia

Lê Trọng Nghĩa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 094 6417 404

    

              Ban HC

dungptm

Phạm Thị Mai Dung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 097 471 4649

    


ADVANCED TRAINING CENTER (ATC – PVU)

Address: Long Toan Dist., Ba Ria, 

Ba Ria - Vung Tau City

Tel: (64) 3.738879

Fax: (64) 3.733579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.pvu.edu.vn