Đào tạo đại học văn bằng 2

Ngành: Kỹ Thuật Hóa HọcChuyên Ngành: Lọc – Hóa DầuMã Ngành: D520301Hệ Đào Tạo: Văn Bằng 2 CHUẨN ĐẦU RA 1. Yêu cầu về kiến thức Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật. Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học. Khả năng học tập đa ngành. Khả năng…
Ngành: Kỹ Thuật Dầu KhíChuyên Ngành: Khoan – Khai Thác Mỏ Dầu KhíMã Ngành: D520604Hệ Đào Tạo: Văn Bằng 2 CHUẨN ĐẦU RA   1. Yêu cầu về kiến thức Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật. Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu. Khả năng học tập đa ngành. Khả năng thiết kế một…
Ngành: Kỹ thuật Địa chấtChuyên ngành: Địa chất – Địa vật lý Dầu khíMã ngành: D520501Hệ đào tạo: Văn bằng 2 CHUẨN ĐẦU RA 1. Yêu cầu về kiến thức Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật. Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu. Trang bị nền tảng kiến thức phong phú và chuyên sâu…