Thông tin sự kiện

PVA img1

PVA tham gia vào Hội đồng tư vấn doanh nghiệp PVU

 

PVA img2

PVA với hoạt động tư vấn hướng nghiệp trực tuyến năm 2021

1.      Ngành kỹ thuật hóa học:

https://www.facebook.com/PVU.PVN/posts/4238526152838132

https://www.facebook.com/PVU.PVN/posts/4238506322840115

2.      Ngành kỹ thuật dầu khí

https://www.facebook.com/PVU.PVN/posts/4238294852861262

https://www.facebook.com/PVU.PVN/posts/4180032092020872

3.      Ngành kỹ thuật Địa chất

https://www.facebook.com/PVU.PVN/posts/4238408326183248

 

PVA img3

PVA tài trợ cho Quỹ phát triển SV PVU nhân dịp Khai giảng năm học 2020-2021

 

PVA img4

PVA tham gia hoạt động nhặt rác tại bãi biển Đồi Nhái (Vũng Tàu) trong sự kiện
“Sunday Cleanup” cùng với SV và Cán bộ PVU

 

PVA img5

6PVA img5

PVA tham gia hỗ trợ hoạt động đánh giá ngoài 2019