Sứ mệnh, tầm nhìn

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

PVU là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh của nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

PVU là Trường Đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, cùng với Viện Dầu khí Việt Nam hình thành Học viện Dầu khí Việt Nam có tiềm lực nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và quốc tế. PVU phấn đấu trở thành một trong những Trường Đại học đào tạo chuyên ngành dầu khí có uy tín của khu vực Đông Nam Á và Châu Á vào năm 2035.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

PVU xác định mọi hoạt động Đào tạo và Giáo dục phải tạo ra được những người lao động mới - Nhân tài cho phát triển của Đất Nước và Thế giới. Nhân lực PVU đào tạo vừa có tài vừa có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, có chí khí hăng hái vươn lên, không sợ hy sinh gian khổ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, giản dị, và sức khỏe để sẵn sàng đi xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

v  ĐỨC: Tích lũy từ sự rèn, sửa của nội tâm, sống chuẩn mực và mang lại giá trị bền vững cho cuộc sống. Là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng “chân, thiện, mỹ”.

v  TÀI: Thể hiện qua trí tuệ, kiến thức và kỹ năng. Là nắm chắc kiến thức, hiểu biết rõ kĩ năng, kĩ xảo, kế thừa kinh nghiệm để hoàn thành công việc tốt nhất; đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, tình huống phức tạp.

v   CHUYÊN NGHIỆP: Thể hiện sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả của CBNV và SV Nhà trường.