Cơ cấu tổ chức Phòng QTTB&DA

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon Bà Dương Thị Phương Thảo Phụ trách Phòng (254) 373 8879 Ext 113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 photo coming soon Ông Đậu Đăng Bút Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 179
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Ông Trần Mạnh Tiến Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 134 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 photo coming soon Bà Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.