Cơ cấu tổ chức Phòng QTTB&DA

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 thaodpt Bà Dương Thị Phương Thảo Trưởng Phòng (254) 373 8879 Ext 113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 IMAG3391 Ông Đậu Đăng Bút Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 179
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.