Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2009.

Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2009 của sinh viên Đỗ Văn Sỹ K7LHD làm chủ nhiệm.

Tên đề tài “Chế tạo bề mặt thép cacon lỵ nước bằng cách sử dụng sơn Epoxy có chứa graphene”

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Nhung

Người phản biện: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm:

- PGS.TS. Phạm Hồng Quang – Chủ tịch;

- ThS. Nguyễn Văn Kiệt – Phản biện , Ủy viên 1;

- TS. Dương Chí Trung– Ủy viên 2;

- TS. Lê Thanh Thanh – Ủy viên 3;

- CV. Huỳnh Thị Thảo Vi – Thư ký.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 20/09/2022 tại phòng họp tầng 9, tòa nhà PVU.