Hoạt động hướng nghiệp

Vừa qua, ngày 22/11/2014, trường ta đã tổ chức thành công ngày hội COMPANY DAY (CP)- ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm của trường Đại học Dầu...
Làm thế nào để có một buổi phỏng vấn thành công luôn là câu hỏi mà các bạn sinh viên PVU thắc mắc mong tìm được câu trả lời. Nhưng khổ một nỗi sinh viên thường có ít kinh nghiệm ,cũng như ít ”chiến...