Cơ cấu tổ chức Khoa Dầu Khí

Khoa Dầu khí có hiện 23 cán bộ giảng dạy và 03 cán bộ kiêm nhiệm, được chia làm 03 Bộ môn (Địa chất-Địa vật lý Dầu khí, Khoan-Khai thác Dầu khí và Lọc-Hóa Dầu), thành phần cán bộ chuyên môn có 11 Tiến sĩ, 08 Thạc sỹ, 01 Kỹ sư và 06 Nghiên cứu sinh.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa được đào tạo tại các trường đại học có uy tín trên thế giới về lĩnh vực Dầu khí ở các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều cán bộ có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sản xuất, nghiên cứu trong Ngành và tham gia các chương trình đào tạo kèm cặp, thực tế và học giả tại các trường đại học của Mỹ về phương pháp quản lý giáo dục đại học, tổ chức giảng dạy và nghiên cứu.

Ngoài đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu, Khoa Dầu khí nhận được sự hợp tác chặt chẽ và tích cực từ các chuyên gia đầu ngành, các cán bộ kỹ thuật có trình độ cao của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, các giảng viên giỏi của các trường đại học trong và ngoài nước tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn sinh viên, sinh hoạt chuyên môn với các Bộ môn cũng như tham gia vào các hoạt động học thuật của Khoa.

Khoa Dầu khí tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cán bộ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực: Địa chất và Địa chất dầu khí, Địa vật lý dầu khí, Công nghệ mỏ, Khoan-Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan và xi măng, Đường ống bể chứa, Lọc-Hóa Dầu và chế biến khí.

Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
04x06150 TS. Doãn Ngọc San Trưởng khoa  (254) 3738 879 Ext. 123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Địa chất - Địa vật lý Dầu khí

SangDinh Dec2013 A ThS. Đinh Quang Sang Phụ trách Bộ môn Địa chất-Địa vật lý Dầu khí

(254) 3738 879 Ext. 234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ncs do thi thuy linh TS. Đỗ Thị Thùy Linh

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Địa chất-Địa vật lý Dầu khí

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon NCS. Phạm Bảo Ngọc

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Địa chất-Địa vật lý Dầu khí

Đang làm NCS tại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)

(254) 3738 879 Ext. 159

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Cán bộ giảng dạy Bộ môn Địa chất-Địa vật lý Dầu khí

(254) 3738 879 Ext. 159

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oanh

 ThS. Trần Thị Oanh Cán bộ giảng dạy Bộ môn Địa chất-Địa vật lý Dầu khí  (254) 3738 879 Ext. 157  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Bộ môn Khoan-Khai thác

08 ts nguyen van hung TS. Nguyễn Văn Hùng Trưởng Bộ môn Khoan - Khai thác

(254) 3738 879 Ext. 153

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20150407 022758010 iOS ThS. Phạm Hữu Tài

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Khoan-Khai thác

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nguyennvk ThS. Nguyễn Viết Khôi Nguyên Cán bộ giảng dạy Bộ môn Khoan-Khai thác (254) 3738 879 Ext. 112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 ths luong hai linh ThS. Lương Hải Linh

Cán bộ giảng dạy bộ môn Khoan-Khai thác

 

(254) 3738 879 Ext. 148  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anh chup truong 46 1 ThS. Nguyễn Hữu Trường Cán bộ giảng dạy bộ môn Khoan-khai thác  (254) 3738 879 Ext. 136 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 cn vu the quang KS. Vũ Thế Quang Cán bộ hướng dẫn Phòng Thí Nghiệm (254) 3738 879 Ext. 235  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

KS. Dương Tiến Trung Cán bộ hướng dẫn Phòng Thí Nghiệm (254) 3738 879 Ext. 143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

04 ts Duong Chi Trung TS. Dương Chí Trung Phụ trách Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 ts do chiem tai TS. Đỗ Chiếm Tài Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
07 ts nguyen to hoai TS. Nguyễn Tô Hoài Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 153

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09 ts dam thi thanh hai TS. Đàm Thị Thanh Hải Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 122

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ts nguyen thi phuong nhung TS. Nguyễn Thị Phương Nhung Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 153

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ncs mai thi quynh chau NCS. Mai Thị Quỳnh Châu

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

Đang làm NCS tại Canada

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 ths pham chau quynh ThS. Phạm Châu Quỳnh Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu

(254) 3738 879 Ext. 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 ts le thi my linh TS. Lê Thị Mỹ Linh Cán bộ giảng dạy Bộ môn Lọc-Hóa Dầu (254) 3738 879 Ext. 153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giảng viên thỉnh giảng

photo coming soon PGS.TSKH Hoàng Đình Tiến Giảng viên thỉnh giảng (PVA)    
photo coming soon PGS.TS Hoàng Văn Quý Giảng viên thỉnh giảng (PVA)    
photo coming soon TSKH. Phạm Huy Long Giảng viên thỉnh giảng (PVEP)    
photo coming soon TS. Trương Đình Hợi Giảng viên thỉnh giảng (PVA)    
photo coming soon TS. Tạ Đăng Khoa Giảng viên thỉnh giảng    
photo coming soon TS. Nguyễn Thế Dũng Giảng viên thỉnh giảng (VSP)    
photo coming soon TS. Nguyễn Quốc Dũng Giảng viên thỉnh giảng (VSP)    
photo coming soon TS. Hồ Nam Chung Giảng viên thỉnh giảng (VSP)    
photo coming soon TS. Nguyễn Hữu Chinh Giảng viên thỉnh giảng (VSP)    
photo coming soon TS. Hoàng Quốc Khánh Giảng viên thỉnh giảng (VSP)    

 

Cán bộ giảng dạy