Cơ cấu Tổ chức Khoa Dầu khí

PBN
Phụ trách Khoa

TS. Phạm Bảo Ngọc

PVU Pham Bao Ngoc2
Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Bảo Ngọc

Avatar
Trưởng Bộ môn

TS. Dương Chí Trung

36 ths luong hai linh
Trưởng Bộ môn

ThS. Lương Hải Linh