Đào tạo ngắn hạn

Ngày 08-09/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) – Trung tâm bồi dưỡng nâng cao (ATC) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Digital Transformation” cho hơn 60 cán bộ đang công tác trong lĩnh vực công nghiệp khí ở các điểm cầu. Trong 02 ngày đào tạo, các học viên được tiếp cận Phương pháp luận về chuyển đổi số & CMCN lần thứ Tư; Big data và trí tuệ nhân tạo trong chuyển…
Ngày 14/9/2020 tại Vũng Tàu, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực mô hình mỏ, công nghệ mỏ và vận chuyển dầu khí. Khóa học giúp học viên hiểu thêm về tính chất hóa lý của các chất lưu như dầu, condensate. Nguyên lý hình thành lắng đọng Paraffin, Asphaltene, Hydrate…
Ngày 14/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Phân tích hệ thống dầu khí (2D&3D)”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, địa hóa, công nghệ mỏ,... và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về nguyên lý phân tích hệ thống dầu khí, đá mẹ sinh dầu khí; đánh giá…
Ngày 7/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Fractured Reservoir Modelling and Simulation”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, mô hình mỏ, công nghệ mỏ và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm về mô hình địa chất 3D và mô hình khai thác cho đối tượng môi trường nứt…
Khóa học - Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy.pdf KHÓA HỌCĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU NÂNG CAO ĐẢM BẢO DÒNG CHẢY GIỚI THIỆU Công nghiệp khai thác dầu-khí và khí-condensate ngoài khơi thềm lục địa là một ngành công nghiệp ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này bao gồm rất nhiều các kỹ sư thuộc các chuyên ngành khác nhau. Bởi vậy việc trang bị kiến thức chuyên sâu…