Cơ cấu tổ chức

    Ông Nguyễn Anh Đức Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Trường    Ông Phan Minh Quốc Bình Viện phó PVI kiêm Hiệu trưởng PVU Thành viên Hội đồng Trường   Ông Lê Văn Sỹ Phó hiệu trưởng PVU Thành…
TS. Phan Minh Quốc Bình Hiệu trưởng   PGS.TS Lê Văn SỹPhó Hiệu trưởng  
Trường Đại học DKVN  hiện có 80 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 19 TS và 17 ThS. Trong kế hoạch của Trường, các CBGD được đào tạo nâng cao trình độ tiếng…