PTN Kỹ thuật Địa chất

Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 3 Phòng gia công và chuẩn bị mẫu Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Tủ đựng găng tay, áo khoác bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, khẩu trang,…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2)  5 Phòng máy PVU Schlumberger office Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Thiết bị: Hệ thống máy tính và hệ thống hỗ trợ giảng dạy PTN 17 63…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 2 PTN Thạch học Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Các thiết bị: Kính hiển vi ánh sáng phân cực, Kính hiển vi soi nổi, máy soi huỳnh…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 3 PTN Địa vật lý Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; PTN 30 65 CG5: Máy đo trọng lực Cintrex Autograv để khảo sát trọng lực Được sử…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 2 Phòng trưng bày mẫu Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Tủ chứa – mẫu đá, bản đồ PTN 30 110 Ảnh 1: Mẫu đá Ảnh 2: Mẫu đá Ảnh 3:…
Phòng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 405 Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Cluster system: 11 node Dell PowerEdge R330 Server Cluster System, - 12TB…