Mục tiêu Đào tạo và Chuẩn đầu ra

Mục tiêu Đào tạo của Chương trình và Chuẩn đầu ra sinh viên

Mục tiêu Đào tạo của chương trình

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí chuẩn bị cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng để họ có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên cao hơn. Chúng tôi kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp sau một thời gian nhất định (từ 3 đến 5 năm) có thể đạt được các mục tiêu đào tạo của chương trình như sau.

  1. Là kỹ sư sản xuất lành nghề, có thể đáp ứng các yêu cầu công việc; có khả năng thiết kế, thi công, sản xuất, nghiên cứu, đổi mới và quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành.
  2. Tiếp tục học tập nâng cao nghiệp vụ và trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty đa quốc gia và / hoặc trở thành nhà khoa học cho các viện nghiên cứu, trường đại học.
  3. Luôn cập nhật trình độ học vấn của họ thông qua việc tự họcvà đào tạo khác để đáp ứng những thách thức của môi trường làm việc cạnh tranh, hiện đại và năng động.

Chuẩn đầu ra sinh viên

Các chuẩn đầu ra của sinh viên trong Chương trình Kỹ thuật Dầu khí giống như những kết quả mà ABET yêu cầu đối với bất kỳ chương trình kỹ thuật nào để được công nhận. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Dầu khí sẽ có:

  1. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc của kỹ thuật, khoa học và toán học.
  2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
  3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng.
  4. Khả năng nhận ra trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt, phải xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
  5. Khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng cung cấp vai trò lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập các mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu.
  6. Khả năng phát triển và tiến hành thử nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu, và sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận.
  7. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới khi cần thiết, sử dụng các hình thức học tập thích hợp.