Giới thiệu

Chương trình Kỹ thuật Địa chất (Chương trình GE) được thiết kế để phục vụ yêu cầu của Ngành Dầu khí Việt Nam và trên toàn thế giới. Chương trình giảng dạy của Chương trình Kỹ thuật Địa chất là sự kết hợp cân bằng giữa các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của Kỹ thuật địa chất có tính linh hoạt để cho phép tích hợp công nghệ tiên tiến đang phát triển và nhu cầu thay đổi của khu vực. Chương trình Kỹ thuật Địa chất cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản cho sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp của Chương trình sẽ có thể làm kỹ sư địa chất cho các công ty dầu khí, công ty dịch vụ và cho các viện nghiên cứu với tư cách là kỹ sư nghiên cứu, hoặc theo đuổi nghiên cứu sau đại học của họ. Các giảng viên của Chương trình Kỹ thuật Địa chất cam kết cung cấp một môi trường học thuật khuyến khích học tập tích cực, các hoạt động làm việc nhóm và kết quả học tập chất lượng cao của sinh viên.