Tuyển sinh 2024

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: - Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). 2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. Điều kiện dự tuyển chung: 3.1 Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khoa học, kỹ…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tuyển sinh trình độ đại học hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Hoa Kỳ. A. Ký hiệu trường: PVU B. Chỉ tiêu: 45 sinh viên C. Phương thức xét tuyển: 1. Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ): Học sinh đang học lớp 12 có điểm trung bình học 5 học kỳ đạt tối thiểu 6,5…
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy. A. Ký hiệu trường: PVU B. Chỉ tiêu: Stt Ngành Chỉ tiêu 01 Ngành Dầu khí (gồm 03 ngành: Kỹ thuật Địa chất-7520501; Kỹ thuật Dầu khí-7520604; Kỹ thuật Hóa học-7520301) 100 02 Ngành Khoa học Máy tính (dự kiến mở trong năm 2024) 100 C. Phương thức xét tuyển: 1. Xét tuyển kết quả học…