Công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sớm theo Phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM, điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HN và điểm thi ĐGTD của Đại học Bách khoa Hà Nội trình hệ liên kết năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ),
điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HN
và điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội trình độ đại học hệ liên kết năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024; Căn cứ Công văn số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và Biên bản cuộc họp ngày 05/7/2024 của Hội đồng tuyển sinh năm 2024 về việc quyết định điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ ), điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HN và điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên kết năm 2024, Hội đồng tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thông báo:

1. Mã trường: PVU

2. Hệ: Liên kết

3. Ngành học: Khoa học Trái đất/Địa chất Dầu khí; Kỹ thuật Dầu khí; Kỹ thuật Hóa học.

4. Mã ngành đăng ký xét tuyển:

  • Khoa học Trái đất/Địa chất Dầu khí: 7520501_LK
  • Kỹ thuật Dầu khí: 7520604_LK
  • Kỹ thuật Hóa học: 7520301_LK

5. Điểm chuẩn trúng tuyển:

  • Theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ): Trung bình điểm tổng kết các học kỳ: 7,00 điểm (05 học kỳ đối với học sinh tốt nghiệp năm 2024 và 06 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước).
  • Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM: 700 điểm;
  • Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐGQG-HN năm 2024: 80 điểm;
  • Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024: 60 điểm;

6. Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải tốt nghiệp THPT và đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024 để xét trúng tuyển chính thức.

7. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam https://www.pvu.edu.vn