Tin mới PVU

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và để tôn vinh người lao động giỏi, có tay nghề cao trong toàn ngành dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thi tay nghề dầu khí lần thứ IV, năm 2015 từ ngày 14-18/11/2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu, quy tụ 337 thí sinh là các kỹ sư của 16 đơn vị trong Tập đoàn tham gia. Năm nay Trường Đại học Dầu khí Việt Nam chỉ cử 03 thí…
 Ngày 20/11/2015, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao Quyết định số 2725/QĐ-DKVN ngày 17/11/2015 điều động và bổ nhiệm ông Phan Minh Quốc Bình, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Dầu khí Việt Nam, kiêm nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam từ ngày 20/11/2015 và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Hiệu trưởng Đại học Dầu khí Việt Nam kể từ ngày 1/1/2016. TS.…
Ngày 28/8, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Petrovietnam University-PVU) và Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Schlumberger tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Mô hình hóa mỏ PVU-Schlumberger (PVU-Schlumberger Reservoir Modelling Center). Trung tâm được đặt tại tầng 5, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Hà Nội.