Tin mới PVU

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Tổng giám đốc các đơn vị trong toàn Tập đoàn. Đây là cuộc giao ban đầu tiên được tổ chức giữa Tổng giám đốc PVN với Tổng giám đốc các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn nhằm đánh giá lại những kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tháng tiếp theo của Tập…
THÔNG TIN BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG ĐẦU NĂM 2020 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Tổng doanh thu tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt hơn 16% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt hơn 17% kế hoạch. Tăng cường dự báo, chủ động ứng phó với…
Phát huy truyền thống hàng năm với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái” của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU/Trường); được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên PVU đã phối hợp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức chương trình An sinh xã hội (ASXH) “Tết Canh Tý 2020 cùng người nghèo Long An” vào ngày 11/01/2020.Đoàn công tác do Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường…