Công tác sinh viên

Gia nhập cộng đồng

Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
Nội dung này đang được xây dựng!

Mạng lưới Cựu sinh viên

Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
Nội dung này đang được xây dựng!

Chân dung Cựu sinh viên

Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
Nội dung này đang được xây dựng!

Cựu Sinh Viên

Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
Bạn luôn được chào đón tại PVU sau khi tốt nghiệp Nếu bạn đã tốt nghiệp từ Đại học Dầu Khí Việt Nam, bạn là một phần không thể thiếu trong cộng đồng cựu sinh viên PVU vững mạnh và đầy nhiệt huyết nơi bạn sẽ tiếp tục theo đuổi những đam mê, và tiến tới thành công nhanh hơn. Hãy tham gia cùng các cựu sinh viên PVU Việt Nam để có cơ hội tham dự các hội thảo đặc biệt dành cho cựu sinh viên, hội…