Công tác sinh viên

Overview of Reservoir Engineering

Thứ tư, 09 Tháng 9 2015
All these information was mentioned on the meeting “Overview of Reservoir Engineering” held last Sunday, February 1st, from 9 am to 12 am. About 42 students from K1 and K2 took part in this event. The...

Access to Oil & Gas

Thứ tư, 09 Tháng 9 2015
Over 40 students from K4 took part in “An access to Oil and Gas industry” last Saturday, January 24. The event was held by SPE PVU to help K4 students gain some overall knowledge about oil and gas...

Học bổng sinh viên

Thứ tư, 09 Tháng 9 2015
Học bổng tài trợ bởi các tổ chức/công ty: Công ty PV Drilling cấp 15 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng Công ty PVFCCo cấp 12 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng Quỹ thắp sáng niềm tin cấp 17 suất học bổng, mỗi suất 11.000.000 đồng/năm trong suốt 5 năm Công ty PVEP cấp 7 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000 đồng Công ty Honeywell UOP cấp 5 suất học bổng, mỗi suất 500USD   Học bổng Trường Đai Học Dầu Khí Việt Nam: 20 sinh viên có…
Vừa qua, ngày 22/11/2014, trường ta đã tổ chức thành công ngày hội COMPANY DAY (CP)- ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm của trường Đại học Dầu...
Làm thế nào để có một buổi phỏng vấn thành công luôn là câu hỏi mà các bạn sinh viên PVU thắc mắc mong tìm được câu trả lời. Nhưng khổ một nỗi sinh viên thường có ít kinh nghiệm ,cũng như ít ”chiến...