Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trường Đại học DKVN hiện có 68 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 20 TS và 19 ThS.

Cán bộ giảng dạy của Trường được đao tạo bài bản tại các Trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có trình độ tiếng Anh tốt, phần lớn đều có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong kế hoạch của Trường, các CBGD được đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6.0 và đào tạo thực tế tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, các giảng viên được cử đi đào tạo ngắn hạn thực tế tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ về dầu khí trong thời gian từ 03-06 tháng để bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh các môn học được phân công.

Một ưu thế lớn là Trường được áp dụng "Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam" do Hội đồng Quản trị của PVN phê duyệt theo QĐ 3508/QĐ-DKVN, ngày 12 tháng 11 năm 2009, với nhiều chế độ ưu đãi vượt trội phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của Trường. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy, thu hút nhân tài trong và ngoài nước đến làm việc tại Trường.

Trong khuôn khổ Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng lợi thế nguồn nhân lực trong Ngành Dầu khí, Trường sẽ sử dụng phù hợp lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao, hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tại các đơn vị khác nhau của Tập đoàn tham gia thỉnh giảng hoặc tham gia các chương trình nghiên cứu để tranh thủ kinh nghiệm thực tiễn quý báu của họ, thực hiện chế độ trợ giảng, cố vấn học tập để trợ giúp, tư vấn và hướng dẫn sinh viên viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.

Ngoài ra, Trường cũng đã có các thỏa thuận hợp tác đào tạo với các trường đại học ở trong nước và nước ngoài về việc cung cấp đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cũng như việc hợp tác xây dựng CTĐT cho PVU.

can bo giang vien

Cán bộ - Giảng viên của Trường đi thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Ba Vì-Hà Nội)