Ngành Kỹ thuật Địa chất

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2023
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT TT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng  1 PGS.TS Hoàng Văn Quý Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch 2  KS. Lê Đình Hòe Hội Dầu khí Việt Nam Ủy viên 3  TS Đoàn Huy Hiên Viện Dầu khí Việt Nam Ủy viên 4  TS. Đoàn Viết Trung Công ty Phần mềm Ngôi sao Biển Đông Ủy viên 5  TS. Hồ Trọng Long Tập đoàn Idemitsu Việt Nam Ủy viên…
Phòng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 405 Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Cluster system: 11 node Dell PowerEdge R330 Server Cluster System, - 12TB…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 2 Phòng trưng bày mẫu Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Tủ chứa – mẫu đá, bản đồ PTN 30 110 Ảnh 1: Mẫu đá Ảnh 2: Mẫu đá Ảnh 3:…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 3 PTN Địa vật lý Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; PTN 30 65 CG5: Máy đo trọng lực Cintrex Autograv để khảo sát trọng lực Được sử…
Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 2 PTN Thạch học Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Các thiết bị: Kính hiển vi ánh sáng phân cực, Kính hiển vi soi nổi, máy soi huỳnh…