Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn

Phòng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2)
405

Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn

Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang;

Cluster system: 11 node Dell PowerEdge R330 Server Cluster System, - 12TB RAID with Hot-plug Hard Drive and high speed acess; Network Cisco Switches 300; Smart-UPS APC

PTN 10 75

Picture1

Ảnh 1: Hệ thống máy xử lý dữ liệu

Picture2

Ảnh 2: Máy trạm xử lý

Picture3

Ảnh 3: Phương tiện hỗ trợ giảng dạy (máy chiếu, màn chiếu)

  • 11 node Dell PowerEdge R330 Server Cluster System.
  • 12TB RAID with Hot-plug Hard Drive and high speed acess.
  • Hệ thống được bảo vệ khỏi sự cố mất điện bằng Smart-UPS APC, 3000 VA có thể giữ cho cụm hoạt động trong 30 phút sau khi mất điện.

10 máy tính, Intel Core I5

03 Dell WS with Intel dual 4-core với màn hình 22 inch