Phòng máy PVU Schlumberger office

Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa

Diện tích (m2) 

5

Phòng máy PVU Schlumberger office

Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang;

Thiết bị: Hệ thống máy tính và hệ thống hỗ trợ giảng dạy

PTN 17 63
PVU-Schlumberger Office
  Picture1 Picture2

 

Hệ thống máy tính cho sinh viên thực hành:

Hãng: Dell Vostro 460,

Đặc điểm: 15 screens 17.5 inchs + CPU (intel core i5- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HGz; RAM 4GB; Hard disk: 500 GB)

Picture3

Hệ thống máy tính cho Giảng viên sử dụng

Hãng: Dell Vostro 460,

Đặc điểm: 02 screens 27 inchs + 01 CPU (Intel® Xeon® Processor SIX CORE X5670; RAM 16GB DDR3; Hard disk: 500 Gb HDD 7.200 PRM)

Picture4

Phần mềm Petrel được tài trợ bởi công ty Schlumberger

Chức năng: Minh giải dữ liệu địa chấn

Mục tiêu giáo dục: hỗ trợ sinh viên thực hành minh giải dữ liệu địa chấn để hoàn thành đồ án chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp hoặc các nghiên cứu khoa học của sinh viên

Picture5

Hệ thống hỗ trợ giảng dạy: 01 máy chiếu và 01 màn chiếu

Picture6

Lối vào của phòng thí nghiệm nằm ngay cạnh lối ra ở cuối hành lang, đây cũng là lối ra trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc hỏa hoạn.