Mục tiêu Đào tạo và Chuẩn đầu ra

Mục tiêu Đào tạo của Chương trình và Chuẩn đầu ra sinh viên

Mục tiêu Đào tạo của chương trình

Chương trình Kỹ thuật Dầu khí trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để họ có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên cao hơn. Sau một khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, người học có thể đạt được các mục tiêu đào tạo của chương trình như sau.

  1. Trở thành kỹ sư sản xuất có khả năng thiết kế, thi công, sản xuất, nghiên cứu, đổi mới và quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành khai thác dầu khí.
  2. Có thể tiếp tục phát triển chuyên môn và trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty đa quốc gia hoặc trở thành nhà khoa học cho các viện nghiên cứu, trường đại học.
  3. Có thể tiếp tục tự học nâng cao trình độ để đáp ứng những thách thức của môi trường làm việc cạnh tranh, hiện đại và năng động.

Chuẩn đầu ra sinh viên

Các chuẩn đầu ra của sinh viên trong Chương trình Kỹ thuật Dầu khí giống như những kết quả mà ABET yêu cầu đối với bất kỳ chương trình kỹ thuật nào để được công nhận. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Dầu khí sẽ có:

  1. Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc của kỹ thuật, khoa học và toán học.
  2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để đưa ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
  3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng.
  4. Có ý thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp khi xử lý các tình huống kỹ thuật và đưa ra các đánh giá sáng suốt trong đó có xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
  5. Khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong đó các thành viên cùng nhau lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, cùng nhau thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đạt được các mục tiêu.
  6. Khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm cũng như phân tích thu thập và minh giải dữ liệu đồng thời sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận.
  7. Khả năng sử dụng các chiến lược học tập phù hợp để tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết.