Tuyển sinh 2022

STT Hệ đào tạo Chỉ tiêu Ngành đào tạo Hình thức/Tổ hợp xét tuyển Điểm nhận hồ sơ 1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 40 Dầu khí (bao gồm 3 ngành Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật địa chất) A00, D07 18 Đánh giá năng lực 700 2. LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NHỆ NEW MEXICO (MỸ) 20 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật hóa học; Khoa học Trái đất/Chuyên ngành Địa chất Dầu khí A00, A01, D07 18 Đánh giá năng lực Thí…
Ngưỡng đầu vào xét tuyển vào hệ đại học PVU theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:  Tất cả Thí sinh  có kết quả Tổ hợp môn xét tuyển (A00): Toán, Vật lí, Hóa học; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm đủ để nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) là 15.00 (đã tính điểm ưu tiên) đều đủ ĐKXT   HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO PVU TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD-ĐT Bắt đầu…