Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) lần thứ 13, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (17/12/2008 - 17/12/2023) theo hình thức phù hợp, thiết thực.

Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn với mục đích ôn lại và phát huy truyền thống 15 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Tập đoàn. Đồng thời động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai các công trình, dự án trọng điểm Dầu khí trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ Tập đoàn yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm

Đặc biệt, Đảng bộ Tập đoàn yêu cầu việc tổ chức kỷ niệm phải bảo đảm an toàn, thiết thực và tiết kiệm với hình thức phù hợp. Trong đó chú trọng việc biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu và những gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Tập đoàn;

Tổ chức chương trình trao các kỷ niệm chương, huy hiệu Đảng, bằng khen, giấy khen, tôn vinh, trao phần thưởng vinh danh trong công tác xây dựng Đảng; Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các cán bộ, cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp cho hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn trong 15 năm qua;

Tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo chương trình công tác năm 2023, nhất là các nghị quyết, quy chế, quy định về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

Tổ chức thi đua cao điểm “Về đích trước” các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, tổ chức kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn.

P.V