Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đạt giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 06 tháng 04 năm 2020, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ký Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU). Việc đón nhận Chứng nhận chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục là sự kiện đáng tự hào đối với PVU, đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực phấn của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong suốt thời gian qua. Đồng thời đây sẽ là tiền đề để nhà trường khẳng định uy tín, thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu cho ngành dầu khí và xã hội.

Trong thời gian từ 03-20/12/2019, Đoàn khảo sát gồm nhiều chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thành lập đã tiến hành đợt khảo sát sơ bộ và chính thức tại PVU. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc và được thẩm định chặt chẽ, chuyên nghiệp, Đoàn đánh giá đã khẳng định những thế mạnh cũng như chất lượng đào tạo của PVU. Theo báo cáo, PVU có nhiều thế mạnh, đáng kể như về nghiên cứu khoa học, đào tạo. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp là gần 100%, thu nhập bình quân tháng là 9,2-17,12 triệu đồng/tháng.

image001