Lễ kết nạp Đảng viên mới cho sinh viên PVU năm 2020

Được sự nhất trí của Đảng ủy trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), ngày 10/12/2020, tại TP Bà Rịa, Chi bộ Đào tạo – Sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú là Nguyễn Duy Phong (K6LHD), Nguyễn Thành Thịnh (K5LHD) và Nguyễn Tùng Quân (K5KKT).

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Tử An, Bí thư Chi bộ Đào tạo - Sinh viên đọc và trao Quyết định kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Những sinh viên được kết nạp Đảng tại PVU có thành tích học tập tốt, luôn là những gương mặt tích cực trong các hoạt động, giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Olympic, các cuộc thi học thuật trong và ngoài PVU, giấy khen của Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và các hoạt động phong trào, với sự giúp đỡ của các Thầy/Cô là đảng viên trong Chi bộ Đào tạo và Sinh viên, Ban chấp hành Đoàn Trường, các quần chúng ưu tú Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thành Thịnh và Nguyễn Tùng Quân đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau khi nhận quyết định kết nạp, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Được sự nhất trí của Đảng ủy trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), ngày 10/12/2020, tại Thành phố Bà Rịa, Chi bộ Đào tạo – Sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú là Nguyễn Duy Phong (K6LHD), Nguyễn Thành Thịnh (K5LHD) và Nguyễn Tùng Quân (K5KKT).

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Tử An, Bí thư Chi bộ Đào tạo - Sinh viên đọc và trao Quyết định kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Những sinh viên được kết nạp Đảng tại PVU có thành tích học tập tốt, luôn là những gương mặt tích cực trong các hoạt động, giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Olympic, các cuộc thi học thuật trong và ngoài PVU, giấy khen của Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và các hoạt động phong trào, với sự giúp đỡ của các Thầy/Cô là đảng viên trong Chi bộ Đào tạo và Sinh viên, Ban chấp hành Đoàn Trường, các quần chúng ưu tú Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thành Thịnh và Nguyễn Tùng Quân đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau khi nhận quyết định kết nạp, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Hình ảnh torng buổi lễ kết nạp: