Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, ngày 11/12/2020, Đảng ủy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể PVU đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đoàn công tác của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có đồng chí Lê Anh Chiến – Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thi Chuyên viên Ban Tổ chức & QTNNL Tập đoàn đã đến tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm.

Về phía Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Minh Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường; đồng chí Lê Văn Sỹ - Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng; Các chi bộ và các đảng viên.

Mở đầu chương trình, đồng chí Phan Minh Quốc đã phát biểu khai mạc và cho biết, Đảng ủy PVU dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp do chịu tác động kép của đại dịch và giá dầu suy giảm. Năm 2020, đánh dấu 10 năm thành lập Nhà trường và PVU đã nhận được chứng nhận kiểm định chất lượng (KĐCL) cơ sở giáo dục (CSGD) Quốc gia. Đã có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, mỗi cán bộ đảng viên trong Nhà trường đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Anh Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị rất đầy đủ, nghiêm túc của Đảng ủy PVU; các tập thể, cá nhân đã bám sát nội dung và đánh giá cao việc đưa ra các hạn chế, khuyết điểm trong các báo cáo kiểm điểm. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị hội nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp cho các bản kiểm điểm tập thể và cá nhân; đề xuất các số liệu so sánh trong các báo cáo xây dựng KPI để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo; đối với công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để quảng bá thương hiệu lan toả trong PVN và ra ngoài xã hội, xây dựng văn hóa đặc thù của PVU.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể cà cá nhân. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tập thể; đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục. Về cơ bản Hội nghị nhất trí với nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ PVU. Các bản kiểm điểm đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm đã đạt được và các tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách.

Hội nghị cũng thực hiện các phần kiểm điểm cá nhân trong Đảng bộ, hội nghị cũng thẳng thắn cho ý kiến đóng góp với từng cá nhân về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong đó tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy PVU Phan Minh Quốc Bình trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Đảng ủy Tập đoàn đã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ PVU thực hiện trọn vẹn Hội nghị kiểm điểm, đồng thời hứa sẽ quan tâm hơn về công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp và mong muốn được lãnh đạo PVN tiếp tục, quan tâm, chỉ đạo sát sao trong các hoạt động của PVU để Đảng bộ PVU hoàn thành tốt nhiệm vụ 2021 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này Đảng ủy PVU cũng đã tổ chức tổng kết và khen thưởng chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sặc nhiệm vụ năm 2020

Ban Truyền thông PVU