Hợp tác trong nước

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường Đại học do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, và đào tạo nhân lực chất lượng cao trước hết phục vụ nhu cầu của ngành Dầu khí. Vì vậy, Trường có lợi thế rất lớn trong quan hệ với doanh nghiệp trong Ngành. Các doanh nghiệp trong Ngành không những sẽ là các cơ sở tốt cho sinh viên thực tập mà còn là nơi sẽ tiếp nhận các Kỹ sư của Trường sau khi tốt nghiệp, cũng như là các cơ sở có thể tài trợ cho các hoạt động của Trường.

Các đơn vị có nội dung TTHT là tăng cường và phát huy nguồn lực của nhau

Nội dung:

Cam kết của đối tác:

  • Sử dụng các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao mà PVU có thể cung cấp trong quá trình sản xuất kinh doanh... của đối tác;
  • Phối hợp với PVU thúc đẩy việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào ứng dụng trong thực tiễn;
  • Đối tác tham gia tài trợ các hoạt động của PVU phù hợp với chức năng và khả năng của đối tác và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Đối tác sẽ ưu tiên tạo điều kiện cho các sinh viên của PVU có cơ hội được thực tập tại cơ sở đối tác. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh..., đối tác sẽ ưu tiên xem xét tuyển chọn các sinh viên xuất sắc của PVU sau khi tốt nghiệp vào làm việc.

Cam kết của PVU:

  • Cung cấp cho Đối tác các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao khi có đề nghị của đối tác;
  • Cung cấp, chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ mới mà PVU đã nghiên cứu hoặc được Đối tác đặt hàng nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Đối tác;
  • Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến các nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; cùng phối hợp tổ chức hoặc mời Đối tác tham dự các chuyên đề, hội thảo khoa học mà hai Bên cùng quan tâm;
  • Tổ chức các khóa đào tạo dưới nhiều hình thức hoặc hỗ trợ trong việc xây dựng chương trình, cung cấp nhân lực tham gia đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực của Đối tác, theo đề nghị của Đối tác và phù hợp với năng lực của PVU.
  • Giới thiệu các sinh viên có kết quả học tập tốt sau khi tốt nghiệp ra trường về thực tập, làm việc tại Đối tác.

Danh sách các đơn vị và thời hạn thỏa thuận:

STT Tên đối tác Viết tắt
1 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC
2 Tổng Công ty Phân bón và hoá chất Dầu khí PVFCCo
3 Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn BSR
4 Công ty Liên Doanh Điều Hành Côn Sơn Côn Sơn JOC
5 Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí PVChem (DMC)
6 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro VSP
7 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP
8 Công ty Điều hành chung Lam Sơn Lam Sơn JOC
9 Công Ty Điều Hành Chung Thăng Long Thăng Long JOC
10 Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí PVC
11 Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Petrosetco
12 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPower
13 Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ HLHV JOC
14 Công Ty Điều Hành Chung Trường Sơn Trường Sơn JOC
15 Công ty Dầu khí Việt Nga Nhật VRJ
16 Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước PVEP POC
17 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan PVD
18 Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí PVMR (PV Eic)
19 Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam PVFC
20 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI
21 Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long Cửu Long JOC
22 Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Nước ngoài PVEP Overseas
23 Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí PV Trans
24 Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Biển đông POC
25 Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil

Các đơn vị có nội dung thỏa thuận riêng

STT Tên đơn vị Viết tắt
1 Ngân hàng Đại dương Oceanbank Oceanbank
2 Hội Dầu khí Việt Nam VPA
3 Trường Cao Đẳng Dầu khí PVMTC
4 Viện Dầu khí Việt Nam VPI
5 Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam QVC
6 Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu BVU
7 Công ty cổ phần iBOSSES Việt nam iBOSSES VN