PVU Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2015 ngay từ những ngày đầu năm

Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PGS-TS Lê Phước Hảo, vừa ký quyết định phê duyệt đề cương và kinh phí của các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2015.

Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PGS-TS Lê Phước Hảo, vừa ký quyết định phê duyệt đề cương và kinh phí của các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2015.

Tổng số có 23 đề tài, nhiệm vụ được phê duyệt đợt này, trong đó có 10 đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở do các giảng viên của trường làm chủ nhiệm, 13 đề tài NCKH do các sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 của Trường thực hiện. So với năm 2014, số lượng đề tài, nhiệm vụ năm nay tăng đột biến. Kinh phí đề tài được lấy từ nhiều nguồn trong đó có từ các công ty dầu khí đang hoạt động ở Việt Nam.

Đáng chú ý là phần lớn các đề tài, nhiệm vụ NCKH đều gắn với thực tế các hoạt động của ngành dầu khí từ tìm kiếm thăm dò, vận chuyển đến chế biến, môi trường, quản lý dầu khí và phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy và học tập của Trường.

Các đề tài, nhiệm vụ được xét duyệt, tuyển chọn nghiêm túc dựa trên các tiêu chí cụ thể, trong đó sản phẩm nghiên cứu bắt buộc phải bao gồm các bài báo công bố khoa học tùy theo mức đăng ký (SCI, SCIE, Tạp chí Dầu khí, tạp chí chuyên ngành…). Các sinh viên muốn tham gia NCKH phải có kết quả học tập khá, giỏi, với sinh viên năm thứ 4 có thêm điều kiện phải đạt chuẩn của Trường về Tiếng Anh (IELTS không dưới 5,5).

Việc triển khai ngay từ những ngày đầu năm đã tạo thuận lợi cho các chủ nhiệm và tác giả có nhiều thời gian nghiên cứu, bảo đảm được tiến độ và chất lượng theo yêu cầu và khởi đầu cho một năm hoạt động NCKH sôi nổi của thầy và trò Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.  

hoat dong nghien cuu khoa hoc

(Tin Phòng ĐN&KHCN)