ATC tổ chức khóa học “Phân tích hệ thống dầu khí (2D&3D)”

Ngày 14/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Phân tích hệ thống dầu khí (2D&3D)”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, địa hóa, công nghệ mỏ,... và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí.

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về nguyên lý phân tích hệ thống dầu khí, đá mẹ sinh dầu khí; đánh giá định lượng từ tài liệu phân tích mẫu; phân tích và đánh giá tiềm năng/rủi ro của công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí; các nguyên lý tìm kiếm dầu khí; mô hình bể trầm tích, thực trạng và các vấn đề; sử dụng công cụ mô phỏng từ 1D đến 3D. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ chia sẻ một số ví dụ thực tế về hệ thống dầu khí cũng như hướng dẫn học viên trực tiếp thực hành xây dựng mô hình bể.

Khóa học diễn ra trong năm ngày làm việc và bế giảng vào ngày 18/9/2020. Một số hình ảnh trong khóa học: