ATC tổ chức khóa học “Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy”

Ngày 14/9/2020 tại Vũng Tàu, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Đào tạo chuyên sâu nâng cao đảm bảo dòng chảy”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực mô hình mỏ, công nghệ mỏ và vận chuyển dầu khí.

Khóa học giúp học viên hiểu thêm về tính chất hóa lý của các chất lưu như dầu, condensate. Nguyên lý hình thành lắng đọng Paraffin, Asphaltene, Hydrate và muối, cùng với đó là các phương pháp kiểm soát lắng đọng. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng mô hình và quản lý các mỏ có đối tượng vỉa chứa nứt nẻ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học viên sẽ trực tiếp thực hiện xây dựng các mô hình thông qua các bài tập nhóm trên phần mềm chuyên dụng.

Khóa học diễn ra trong năm ngày làm việc và bế giảng vào ngày 18/9/2020.

Hinh

IMG 1559