ATC tổ chức khóa học “M&A – Quy trình thực hiện giao dịch và áp dụng trong các giao dịch thoái vốn Doanh nghiệp Nhà nước”

Ngày 29/7/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “M&A – Quy trình thực hiện giao dịch và áp dụng trong các giao dịch thoái vốn Doanh nghiệp Nhà nước”.

MA

Khóa học tổ chức trong 3 ngày, có sự tham gia của các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực kế hoạch dầu tư, quản lý dự án, quản trị nhân sự,... của đơn vị trong ngành dầu khí.

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về mua bán & sát nhập (M&A), quy định pháp lý của Việt Nam về M&A, chu trình của một giao dịch M&A tại các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), quy trình thoái vốn đối với khối DNNN, định giá DNNN.

Bên cạnh đó, giảng viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về giao dịch thành công và thất bại, một số điểm chính trong từng bước thực hiện giao dịch và các vướng mắc gặp phải cùng cách tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

20200729 020311148 iOS