ATC - Tổ chức khóa học “Decommissioning in the oil and gas industry”

Ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học "Decommissioning in the oil and gas industry", chương trình có sự tham gia của các học viên công tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Khóa học được thiết kế như một workshop, với sự chia sẻ của các chuyên gia đến từ các nhà thầu dầu khí về các quy định và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thu dọn mỏ ngoài khơi tại Việt

Nam và kinh nghiệm thực tiễn, cụ thể:

- Khái niệm và lập kế hoạch, thực hiện các chiến lược thu dọn mỏ
- Lịch sử và đánh giá công tác thu dọn mỏ ngoài khơi trên toàn thế giới
- Quy định trên thế giới và tại Việt Nam về công tác thu dọn mỏ ngoài khơi
- Trách nhiệm hoàn nguyên môi trường, thu dọn mỏ
- Quy trình thu dọn & vận hành hàng hải
- Đánh giá tài chính cho các dự án ngừng hoạt động
- Môi trường và an toàn trong việc ngừng hoạt động
- Kỹ thuật đường ống, làm sạch, xả nước và ngừng hoạt động
- Quản lý chuỗi cung ứng
- Kinh nghiệm thực tế

Sau khóa học, học viên có thể ứng dụng ngay các kiến thức được học vào việc lập kế hoạch, lên phương án triển khai công tác thu dọn mỏ, chuẩn bị kế hoạch tài chính tại một số các dự án cụ thể trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Khóa học sẽ kéo dài trong bốn ngày và sẽ bế giảng vào ngày 31/7/2020.

Một số hình ảnh trong khóa học:

1

2

3