ATC tổ chức khóa học “Advanced PVT Properties of Petroleum Fluids: QC Lab Tests and Simulation”

Ngày 14/7/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Advanced PVT Properties of Petroleum Fluids: QC Lab Tests and Simulation”.

Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực thăm dò, công nghệ mỏ và và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí.

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát các tính chất của khí condensate, thiết bị phòng thí nghiệm phân tích PVT, các quy trình phân tích và khả năng áp dụng vào công nghệ mỏ chứa khí condensate. Đây là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và ý tưởng để quản lý mỏ khí condensate và các áp dụng thực tiễn như tính toán trữ lượng hydrocarbon tại chỗ và thu hồi khí khô và khí ẩm từ vỉa khí condensate.

Bên cạnh đó, khóa học cũng đề cập đến ứng dụng của phân tích tài liệu PVT, mô phỏng tài liệu phòng thí nghiệm với EOS, hiệu chỉnh căn bản và nâng cao đặc trưng EOS, xuất dữ liệu ra các chương trình khác (các chương trình mô phỏng mỏ, dòng,...) từ Tuned EOS. Khóa học mang tính tương tác cao với các bài tập thực tế, khuyến khích học viên đóng góp kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về mỏ condensate, EOS, ... đồng thời tạo mối liên hệ với các đồng nghiệp trong ngành thông qua thảo luận và làm việc nhóm.

Khóa học sẽ diễn ra trong bảy ngày làm việc và sẽ bế giảng vào ngày 22/7/2020.

Một số hình ảnh trong khóa học: