Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt

h1  h2 

Người quản lý

TS. Võ Quốc Thắng

Danh mục thiết bị

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị:

- Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm

- Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt bằng đối lưu tự nhiên và cưỡng bức

- Bộ nghiên cứu truyền nhiệt bằng bức xạ

- Hệ thống thu thập dữ liệu đa năng

- Phần mềm và máy tính

Mô tả thiết bị

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được xây dựng năm 2013 với nhiều bộ thí nghiệm hiện đại của tập đoàn TecQuipment (Anh).