Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2)
PTN Quá trình thiết bị Thí nghiệm Kỹ thuật hóa học Phòng thí nghiệm 40 140

 

Picture1

Phía trước

 

Picture2

Bên trong phòng Lab

 

Picture3

Thiết bị trao đổi nhiệt Lỏng - khí

Chế độ dòng chảy trao đổi nhiệt (khí-lỏng)

Picture4

Lec. TH Kỹ thuật tầng sôi
TH Kỹ thuật tầng sôi

 

Picture5

TH Phản ứng gia nhiệt vỏ áo
REACTOR

 

Picture6

TH Hấp thụ qua lớp đệm
ABSORPTION SYSTEM

 

Picture7

TH Phân bố thời gian lưu
RETANTION TIME

 

Picture8

TH Sấy tuần hoàn khí thải
CONVECTION DRYER

 

Picture9

TH Tháp chưng cất
DISTILLATION COLUMN

Picture10

TH Thiết bị khuấy
STIRRING SYSTEM

 

Picture11

TH Trao đổi nhiệt lỏng - lỏng
HEAT EXCHANGER (L-L)

 

Picture12

Tủ đựng hóa chất
CHEMICAL CABINET