Trong học kỳ 2, năm học 2020-2021, CLB G&G tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ngôn ngữ lập trình PYTHON”. Buổi sinh học chuyên môn này được hướng dẫn bởi Tiến sĩ Doãn Ngọc San, một chuyên gia AI và đồng thời là giảng viên tại Bộ môn Địa chất và Địa vật lý. Lớp học được thực hiện mỗi tuần một buổi trong suốt học kỳ. Điều này giúp sinh viên mở rộng kiến thức về khoa học máy tính và công nghệ rất cần thiết và hữu ích cho các sinh viên ngành kỹ thuật.