Phòng thí nghiệm "Khoan, Dung dịch khoan và xi măng"

 

Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Dung dịch khoan và xi măng" bao gồm các bài thí nghiệm sau:

 1. Thí nghiệm về tỷ trọng, độ nhớt và độ pH của dung dịch khoan;
 2. Thí nghiệm lưu biến học của dung dịch khoan: độ nhớt, độ bền bám và giới hạn chảy;
 3. Thí nghiệm về tính chất tạo vách, suất điện trở và lọc dung dịch khoan;
 4. Thí nghiệm về thành phần chất rắn, chất lỏng và đặc tính nhũ tương của dung dịch khoan;
 5. Thực hành sự xi măng hóa giếng dầu.

Thiết bị chính:

 1. Thiết bị cân bằng bùn khoan
 2. Nhớt kế kiểu phễu Marsh và cốc 1 lít
 3. Máy đo pH
 4. Máy đo lưu tốc
 5. Máy lọc ép chuẩn API
 6. Máy lọc ép nhiệt độ và áp suất cao
 7. Máy đo suất điện trở analog
 8. Máy đo suất điện trở digital
 9. Bộ thiết bị xác định thành phần cát
 10. Máy xác định thể nhũ tương và cân bằng điện
 11. Thiết bị chưng cất dầu/nước
 12. Thiết bị đo độ quánh (theo điều kiện áp suất khí quyển)

 

khoan1

do do dac quanhmay khuay

khoan2