Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có đại biểu tham dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

Trong khoảng thời gian 18-24/8/2018, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, trưởng Bộ môn khoan – khai thác dầu khí, khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã tham dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức. Đoàn đại biểu bao gồm 100 chuyên gia công nghệ người Việt trong và ngoài nước đã làm việc cùng các Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ/Ban ngành, Lãnh đạo các tỉnh tại Hà Nội, Quảng Ninh và Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đoàn đại biểu cũng đã gặp gỡ và làm việc cùng với các ban lãnh đạo của các tập đoàn lớn Vingroup, Viettel, FPT, VNPT và Vietjet Air. Các đại biểu tham dự đều là những người được đào tạo bài bản tại các trường học danh tiếng hàng đầu thế giới, có kinh nghiệm công tác trong Ngành cụ thể và có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu được trực tiếp ghi nhận bởi cơ sở đào tạo, các tổ chức có uy tín và các doanh nghiệp. Chương trình được đánh dấu bằng sự kiện quan trọng “Lễ công bố sáng kiến Vietnam Innovation Network” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào ngày 19/8/2018.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền khoa học công nghệ thế giới làm thay đổi sâu sắc năng lực chế tạo, sản xuất của các quốc gia, việc tiếp cận và tận dụng những thành quả khoa học công nghệ là yêu cầu thiết yếu của mỗi nền kinh tế để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên 4.0. Chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi đây là cơ hội đặc biệt quan trọng để Việt Nam có thể tiếp cận và tận dụng tối đa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trƣởng nhanh và bền vững trong tương lai. Trong điều kiện khả năng thích ứng công nghệ của Việt Nam còn hạn chế, Chính phủ nhận định sâu sắc rằng đổi mới nền khoa học và công nghệ, đưa những ứng dụng mới để áp dụng vào Việt Nam phải dựa vào nguồn lực con người, đặc biệt là người Việt tài năng đang làm việc, công tác tại các tổ chức trong nước và nước ngoài.

Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam là một hoạt động trong khuôn khổ triển khai xây dựng Đề án đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/04/2018. Mục tiêu chính của Chương trình bao gồm:

- Chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ hội tiếp cận và tận dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện nay vào những ngành, lĩnh vực trọng yếu, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. 

- Thu hút sự quan tâm, đóng góp của giới trí thức người Việt ở trong và ngoài đang nghiên cứu, công tác trong những ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ hàng đầu để tham gia trực tiếp, ngay từ đầu vào việc triển khai các chiến lược phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam thời gian tới. 

- Tạo dựng mạng lưới kết nối các trí thức người Việt tại các quốc gia với đội ngũ làm khoa học, công nghệ ở Việt Nam; tạo các cơ chế làm việc, hợp tác linh hoạt cho các chuyên gia trong và ngoài nƣớc khi tham gia vào các dự án, chương trình chiến lược của quốc gia để đảm bảo sự tham gia chủ động theo khả năng cam kết của mỗi cá nhân.

Sự kiện tham dự chương trình của Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng là cơ hội để cung cấp cho Nhà trường có những thông tin giúp cập nhập bổ sung trong định hướng và chương trình đào tạo tích hợp, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tương lai. Đây cũng là cơ hội tốt để có dịp quảng bá hình ảnh Trường tới cộng đồng, phát triển những hợp tác liên kết triển vọng trong tương lai. Đồng thời, sinh viên nhà trường sẽ có cơ hội được chia sẻ các thông tin để chuẩn bị tốt nhất những kiến thức, kĩ năng và thái độ phù hợp cho kỷ nguyên 4.0.

Một số hình ảnh trong chương trình

img001

img002

img003

img004

img005

img006

N.V.H