Nguyen The Dung

nguyen the dung

Name: NGUYEN THE DUNG
Rank: Lecturer
Department: Petroleum Drilling and Production Department
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 01687872707
Fax:
Research Interests: Reservoir Engineering
Address: Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Production Engineering and Enhanced oil Recovery Trường Đại học Kỹ thuật dầu khí Upha (Liên Bang Nga) 09/1997-10/2007
B.Sc. Tiếng anh Thương mại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 06/2013-10/2015
  Trung cấp lý luận chính trị Trường chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 23/12/2013-01/07/2015

Experience (Academic)

Institution Designation Year/Period
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)-18 Láng Hạ, Ba Đình-Hà Nội Kỹ sư Khai thác, Ban Phát triển Khai thác 01/11/2007-31/12/2009
Công ty Dầu khí Việt Nga Nật (VRJ)- Vũng Tàu Kỹ sư chính Công nghệ Khai thác và phân chia sản phẩm, Phòng Kỹ thuật 01/01/2010-31/12/2012
Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Liên Doanh Chuyên viên chính bậc 3- Địa chất- Khai thác mỏ, Phòng Địa chất Khai thác mỏ 01/01/2013-09/06/2014
Viện NIPI, Liên Doanh Việt- Nga, Vietsovpetro, Vũng Tàu Quyền Phó phòng, Phòng thiết kế Khai thác mỏ 10/06/2014-01/12/2014
Viện NIPI, Liên Doanh Việt- Nga, Vietsovpetro, Vũng Tàu Phó phòng, Phòng thiết kế Khai thác mỏ 19/08/2015- đến nay

Professional Activities

Designation Details Year/Period
Quản trị Doanh nghiệp cao cấp Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh 09/2015-02/2016
Công nghệ Khai thác Dầu siêu nặng Schlumberger 02/05/2008-09/05/2008
An toàn biển Trường Đào tạo nhân lực Dầu khí 14-17/02/2008
Nâng cao hệ số thu hồi Dầu Vietsovpetro 03-05/2008
Tiếng Anh tập trung PVN & UNESCO 04/07/2010-12/09/2010
Nghiệp vụ Đấu thầu Trường Cao đẳng Dầu khí 22-24/07/2010
Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy cho đường ống khai thác ngoài khơi Petroskills (Malaysia) 21-27/11/2010
Tiếng Anh giao tiếp (Intermediate)

Tiếng Anh giao tiếp (Intermediate)

Trung tâm giáo dục tiếng anh ILA

15/03-28/04/2011
Petrel & Petrel RE Schlumberger 19-23/08/2013
Eclipse & Petrel RE Schlumberger 15-19/10/2012
Nghiệp vụ Sư phạm Trường Cao Đẳng nghề Dầu khí 21-27/12/2012

Special Duties

Office/Department/Institution Duty Year
Vietnam Innovation Network Member 2018 - present
Vietnamese Young Global Intellectual Member 2018 - present

Honors and Awards

Name Details Year
Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam Bằng Khen 2011
Bộ Công Thương Bằng Khen 2012

Software Skills

Type Description
Tiếng Nga Bằng D
Tiếng Anh Bằng cử nhân