Petroleum Engineering Faculty

PE/CE/GE Program Formal Name Courses Layouts Max Capacity Assignable Area (Sq. m.) General Physics Lab General Physics Lab 1&General Physics Lab 2 Lab 40 140 Entrance Lab layout Measurement of length Measurement of volume and density Inertia moment of rigid bodies Hooke’s law Simulated experiment of viscosity Simulated experiment of…
Chemical Engineering Program Formal Name Courses Layouts Max Capacity Assignable Area (Sq. m.) General chemistry lab General Chemistry Lab 1, 2 Lab 40 140 Entrance Lab layout Tools Cabinet Chemical Cabinet Fume hood Drying oven Ultrasonic cleaner Centrifuge Analytical Balance Aquatron Water Still A4000D Lec 1. DETERMINATION OF MOLAR MASS…
Petroleum Engineering Formal name Courses Layouts Maxcapacity students Assignable Area (Sq.m.) Production technology laboratory PET12404 Reservoir Petrophysics (+Lab)(3 Crs) Lab 15 63 Device: PoroPerm 8404 TestSystem Function: Measure rock samples permeability and effective porosity Entrance Lab layout Front of PoroPerm Right side PoroPerm Helium and Nitrogen bottle high pressure Looking at…
Petroleum/Chemical Engineering Program Formal Name Courses Layouts Max Capacity Assignable Area (Sq. m.) Electricity -Electronics Lab Electricity -Electronics; Electrical Circuit Analysis Lab 24 60 Entrance Lab layout Power Supply, Data Acquisition Interface; Three phase circuit; 1-3 phase Transformers AC Motor/Generator,…
List of Student's Projects 1 Phân tích sóng mặt đa kênh để xác định loại đất mặt và các tham số địa kỹ thuật bằng phương pháp MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves) ở khu vực Long Hương, TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu Multi-Channel Analysis of Surface…
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
EGS là tập đoàn khảo sát chuyên ngành về thu thập, xử lý số liệu; khảo sát trên biển và trên bờ; các dịch vụ về đo vẽ bản đồ nhằm phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, bưu chính viễn thông, năng lượng, giao thông vận tải, hàng hải, công nghiệp dầu khí với mạng lưới chi nhánh tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.Với nhiều dự án đang trong giai đoạn phát triển, liên doanh với các đối tác nước ngoài cùng với…
The Collaborative Research Center FONDA opens multiple positions for PhD students and PostDocs in the fields of software engineering, distributed systems, algorithm engineering, data science, bioinformatics, biomedical image analysis, material science, and satellite-based remote sensing (in Berlin, Germany). For information, see: https://lnkd.in/d-mhf8h https://lnkd.in/ei-daNE
The MSc IUSD Degree is a an international 2-year master of science program, hosted by the two partner universities University of Stuttgart (USTUTT), Stuttgart, Germany and Ain Shams University (ASU), Cairo, Egypt. https://www.iusd.uni-stuttgart.de/programs/?fbclid=IwAR0ObnvCKuEZ72mjBx6FbwtozY3fYO3x59QqFFK_t5405gfMK51afaMRjGs