Petroleum Engineering Faculty

Name: LE QUOC PHONGRank: DoctorDepartment: Geology & Geophysics DepartmentEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vnTelephone: (+84)945750202Fax:  (254) 3.73357912Research Interests: Internal Combustion EngineAddress: Petroleum Faculty, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam. Degree Degree Field Institution Year Ph.D. Internal Combustion Engine Internal…
Name: PHAM HONG QUANGRank: LecturerDepartment: Fundamential Science FacultyEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vnTelephone:Fax: Research Interests: Magnetism, Magnetic materials, Electromagnetic Physics, Thin film solar cell, Non-destrutive testingAddress: Fundamential Science Faculty, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam. Degree Degree Field…
Name: TRUONG MINH HOANGRank: DoctorDepartment: Petroleum Geology and Geophysic DepartmentEmail: Telephone:Fax: Research Interests:Civil & Environment Engineering, GeologyAddress: Engineering Geology-Hydrogeology, Hochiminh city University of science, Vietnam Degree Degree Field Institution Year Ph.D. Civil & Environmental Engineering Tokyo Institute of technology 2017 Doctoral program Civil…
Name: Huynh Thanh TungRank: LecturerEmail: ;Telephone: (+8254) Fax: (254) Research Interests: Address: Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam.   Degree Degree Field Institution Year M.Sc. Petroleum National University Ho Chi Minh City, Vietnam -University of Technology 2012…
Name: Chung Nghiep HuanRank: LecturerEmail: ;Telephone: (+8254) Fax: (254) Research Interests: Address: Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam.   Degree Degree Field Institution Year M.Sc. Drilling and Production Technology Ho Chi Minh City University of Technology 2013-2016…
Name: Vu Minh HungRank: DeanDepartment: Fundamental Sciences FacultyEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vnTelephone: (+84)(254)3738879 (EXT. 207)Fax: (254) 3.733579Research Interests: Mechatronics, Advanced control, RoboticsAddress: Petroleum Faculty, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam. Degree Degree Field Institution Year Post-doc Mechatronics Kyungnam University, Korea 2012…
CT TNHH Hóa dầu Long Sơn tuyển dụng Kỹ sư Vận hành  
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí CTCP Tuyển dụng 1. Công nhân vận hành hiện trường 2. Công nhân phân tích  
PVCFC tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật  
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tuyển dụng viên chức