Dang Nguyen Phuong Vu

dang nguyen vu

Name: DANG NGUYEN PHUONG VU
Rank: Lecturer
Company: Vietsovpetro Joint Venture
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (+84)903232645
Research Interests: Economics
Address: Petroleum Faculty, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam.

 

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Economics Xanh Petecbua University of Economics and Finance, Russia 2012
B.Sc. International Economics Xanh Petecbua University of Economics and Finance, Russia 2008

Experiences (Academic)

Institution Designation Year/Period
Vietsovpetro

⁃ Participated in teaching the Russian language for employees of the Oil and Gas industry at VSP

⁃ Conducted professional jobs in the field of economic oil and gas labor

⁃ Studied accounting and finance in the oil and gas sector

09/2014 - Present
HCM institute for Development Studies Studied the economic development of Vietnam, of Ho Chi Minh City and Vietnam-Russia investment cooperation 11/2013-08/2014
Viet Nam-Russia Bank Funding Specialist 12/2012-09/2013
Xanh Pêtécbua University of Economics and Finance, Russia

⁃ Assist Lecturer and assist the dean

⁃ Participated in seminars and wrote economic science topics

⁃ Defended the dissertation in economics

02/2009-06/2012

Journal

no. Information
1 Hợp tác đầu tư Việt-Nga trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới. Tạp chí Izvestija, Trường Đại học Kinh tế Và Tài chính Xanh-Betecbua, 2010
2 Những hướng pgats triển hợp tác đầu tư Việt-Nga, Tạp chí Vesnik, Trường Inzhekon: Xeerri “Kinh tế”, 2011
3 Nguồn gốc những học thuyết đầu tư trực tiếp nước ngoài: tiến trình, thực tiễn, những vấn đề và viễn cảnh. Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật: Xêri “Khoa học kinh tế”, 2011
4 Ngân hàng Việt-Nga như định chế thúc đẩy sự tương tác liên kết Quốc tế. Tạp chí Quốc tế Khoa học-Phân tích liên kết Âu-Á: Kinh tế, luật, chính trị, 2011
5 Hợp tác đầu tư Việt-Nga trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu phát triển số 4/2013, 2013
6 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên Minh Hải Quan-Nhân tố trong liên kết kinh tế Á-Âu. Bản tin Vietsovpetro số 62 (Quý II-2016) Kỷ niệm 35 năm thành lập Vietsovpetro, 2016